iced

แปลว่า


adj เคลือบหน้าด้วยน้ำตาลไอซิ่ง
adj ปกคลุมไปด้วยน้ำแข็ง
ความหมายเหมือนกับ: frozen , icy
คำที่เกี่ยวข้อง: เคลือบด้วยน้ำแข็ง