ice-cream

แปลว่า


n ไอศกรีมราดหน้าด้วยน้ำเชื่อมและครีมกับถั่วหรือผลไม้
คำที่เกี่ยวข้อง: ไอศกรีมราดหน้าด้วยเครื่องต่างๆ