ice-cold

แปลว่า


adj เย็นจัด
ความหมายเหมือนกับ: freezing , gelid
คำที่เกี่ยวข้อง: หนาวมาก


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top