husband and wife

แปลว่า


n คู่แต่งงาน
คำที่เกี่ยวข้อง: คู่ผสมพันธุ์


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top