howling

แปลว่า


adj ซึ่งคร่ำครวญ
ความหมายเหมือนกับ: ululating
คำที่เกี่ยวข้อง: ซึ่งร้องโหยหวน


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top