hoodoo

แปลว่า


n คนหรือสิ่งที่นำโชคร้ายมา
ความหมายเหมือนกับ: hex , nemesis
คำที่เกี่ยวข้อง: ตัวซวย


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top