honeybee

แปลว่า


n ผึ้ง (มีชื่อในภาษาละตินว่า Apis mellifera)
ความหมายเหมือนกับ: bee


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top