higher education

แปลว่า


n การศึกษาในระดับสูงกว่ามัธยมศึกษา โดยเฉพาะในวิทยาลัย มหาวิทยาลัย และบัณฑิตวิทยาลัย


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top