high officer

แปลว่า


n รัฐมนตรี
ความหมายเหมือนกับ: cabinet member , ambassdor , consul
คำที่เกี่ยวข้อง: นักการฑูต


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top