high-priced

แปลว่า


adj แพง
ความหมายเหมือนกับ: expensive , pricy
คำที่เกี่ยวข้อง: ราคาสูง
adj แพง
ความหมายเหมือนกับ: costly , dear
คำที่เกี่ยวข้อง: ราคาสูง , มีราคาแพง
adj ล้ำค่า
ความหมายเหมือนกับ: costly
คำที่เกี่ยวข้อง: เลอค่า , สูงค่า , ยอดเยี่ยม , ดีเลิศ


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top