hideout

แปลว่า


n สถานที่หลบภัย (โดยเฉพาะกับพวกที่ตำรวจต้องการตัว)
ความหมายเหมือนกับ: hideaway , refuge , safe house
คำที่เกี่ยวข้อง: ที่ซ่อน

ตัวอย่างประโยค


You broke into our hideout. คุณบุกรุกเข้ามาในที่ซ่อนตัวของเรา


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top