hellish

แปลว่า


adj ชั่วร้าย
ความหมายเหมือนกับ: demonic , devilis , diabolical
คำที่เกี่ยวข้อง: ร้ายกาจ , โหดเหี้ยม


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top