hedge in

แปลว่า


phrv ห้อมล้อมแน่นหนา
ความหมายเหมือนกับ: hem in
คำที่เกี่ยวข้อง: โอบล้อม
phrv กั้นด้วยรั้ว
ความหมายเหมือนกับ: hem in
คำที่เกี่ยวข้อง: ปิดล้อมด้วยรั้ว
phrv ล้อมรอบ
ความหมายเหมือนกับ: fence in , hem around , hem round
คำที่เกี่ยวข้อง: โอบล้อม
phrv ล้อมรอบ
ความหมายเหมือนกับ: box in , fence in , hem about , rail in , wall in
คำที่เกี่ยวข้อง: โอบล้อม
phrv กั้นรั้ว
ความหมายเหมือนกับ: fence in , rail in
คำที่เกี่ยวข้อง: ล้อมรั้ว , กั้นผนัง


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top