heatedly

แปลว่า


adv อย่างโกรธ
ความหมายเหมือนกับ: angrily , vehemently
คำที่เกี่ยวข้อง: อย่างฉุนเฉียว , อย่างโมโห


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top