heartburn

แปลว่า


n อาการจุกเสียดท้อง
ความหมายเหมือนกับ: cardialgia , pyrosis


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top