healing

แปลว่า


adj ที่สามารถเยียวยารักษาได้
ความหมายเหมือนกับ: remedial
adj ทางการแพทย์
ความหมายเหมือนกับ: curative
คำที่เกี่ยวข้อง: ด้านการแพทย์ , เกี่ยวกับการแพทย์ , เกี่ยวกับการรักษา
adj เกี่ยวกับการรักษาโรค
ความหมายเหมือนกับ: curative , corrective , remedial
คำที่เกี่ยวข้อง: เกี่ยวกับการบำบัดโรค