hardheaded

แปลว่า


adj ดื้อรั้น
ความหมายเหมือนกับ: headstrong , stubborn , willful
คำที่เกี่ยวข้อง: ดื้อ , หัวแข็ง
คำตรงข้าม: compliant , easygoing


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top