gymnasium

แปลว่า


n โรงพลศึกษา
ความหมายเหมือนกับ: gym
คำที่เกี่ยวข้อง: โรงกีฬา , โรงกายกรรม

รูปภาพ


gymnasium โรงพลศึกษาโรงพลศึกษา

หมวดคำ