grille

แปลว่า


n ลูกกรง
ความหมายเหมือนกับ: grate , grid
คำที่เกี่ยวข้อง: ลูกกรงหน้าต่าง
n ตะแกรงหน้าหม้อรถยนต์

รูปภาพ


grille ตะแกรงหน้าหม้อรถยนต์ตะแกรงหน้าหม้อรถยนต์

หมวดคำ
ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top