grieve for

แปลว่า


phrv แสดงความเสียใจกับ
ความหมายเหมือนกับ: lament for , mourn for
คำที่เกี่ยวข้อง: สลดใจกับ , เสียใจกับ


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top