grander

แปลว่า


adj เหนือกว่า
ความหมายเหมือนกับ: better , greater , higher
คำที่เกี่ยวข้อง: สูงกว่า , ใหญ่กว่า , เยี่ยมกว่า , ดีกว่า


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top