going-away party

แปลว่า


n การไปส่ง (คำไม่เป็นทางการ)
ความหมายเหมือนกับ: farewell address , auspicious beginning , good start
คำที่เกี่ยวข้อง: การให้กำลังใจ


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top