gleam

แปลว่า


n แสงที่เป็นประกาย
คำที่เกี่ยวข้อง: แสงวูบวาบ
vi เปล่งประกาย
ความหมายเหมือนกับ: flash , glimmer
คำที่เกี่ยวข้อง: ส่งแสงวูบเดียว