glass in

แปลว่า


phrv ล้อมรอบด้วยกระจก
ความหมายเหมือนกับ: glass over
คำที่เกี่ยวข้อง: ติดกระจก


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top