giddy

แปลว่า


adj น่าวิงเวียน
ความหมายเหมือนกับ: dizzy , unsteady
คำที่เกี่ยวข้อง: เวียนหัว , มึนงง , ซึ่งรู้สึกหัวหมุน
คำตรงข้าม: steady

คำที่มี "giddy" ในคำ


giddy up phrv กระตุ้นม้าให้ไปข้างหน้า (คำสั่ง)
ความหมายเหมือนกับ: come up , gee up , get upค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top