get around

แปลว่า


phrv เดินทางได้อย่างเสรี
ความหมายเหมือนกับ: get round
คำที่เกี่ยวข้อง: ไปไหนมาไหนได้อย่างอิสระ
phrv หลีกเลี่ยง
ความหมายเหมือนกับ: get round
คำที่เกี่ยวข้อง: เลี่ยง