geld

แปลว่า


vt ตอนสัตว์
ความหมายเหมือนกับ: castrate , sterilize , desex
คำที่เกี่ยวข้อง: ตัดลูกอัณฑะออก
vt ลดกำลัง
คำที่เกี่ยวข้อง: ทำให้อ่อนลง