gasoline

แปลว่า


n น้ำมันเบนซิน
ความหมายเหมือนกับ: petrol , motor fuel
คำที่เกี่ยวข้อง: น้ำมันเชื้อเพลิง

คำที่มี "gasoline" ในคำ


high-octane gasoline n น้ำมันเชื้อเพลิงที่มีอ็อกเทนสูงค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top