garner

แปลว่า


vt รวบรวม
ความหมายเหมือนกับ: gather , collect
คำที่เกี่ยวข้อง: สะสม , เก็บเกี่ยว
n ยุ้งฉาง

คำที่มี "garner" ในคำ


garner in phrv เก็บเกี่ยวพืชผล
ความหมายเหมือนกับ: gather in

garner up phrv เก็บเกี่ยวพืชผล
ความหมายเหมือนกับ: gather inค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top