furnish weapons

แปลว่า


vi ติดอาวุธ
ความหมายเหมือนกับ: prepare for combat
คำที่เกี่ยวข้อง: พร้อมรบ , พร้อมสำหรับปฎิบัติหน้าที่ , เตรียมอาวุธ , มีอาวุธ