fumble

แปลว่า


vi เงอะงะ
ความหมายเหมือนกับ: flounder , grope
คำที่เกี่ยวข้อง: งุ่มง่าม , ซุ่มซ่าม
vt เงอะงะ
คำที่เกี่ยวข้อง: งุ่มง่าม , ซุ่มซ่าม
n ความซุ่มซ่าม
คำที่เกี่ยวข้อง: ความเงอะงะ