fulminate

แปลว่า


vi ด่าว่าหรือวิพากษ์รุนแรง
ความหมายเหมือนกับ: denounce , rail
คำที่เกี่ยวข้อง: พูดให้เจ็บแสบ , ร้องด่า
vt ด่าว่าหรือวิพากษ์รุนแรง
ความหมายเหมือนกับ: denounce , rail
คำที่เกี่ยวข้อง: พูดให้เจ็บแสบ , ร้องด่า