frigid

แปลว่า


adj ไร้อารมณ์ทางเพศ
adj เย็นชา
คำที่เกี่ยวข้อง: ไร้ไมตรี
adj ซึ่งหนาวจัด
ความหมายเหมือนกับ: freezing , frozen , icy
คำที่เกี่ยวข้อง: เย็นจัด , เย็นจนจะเป็นน้ำแข็ง
คำตรงข้าม: hot , scorching , torrid