frig

แปลว่า


vi ร่วมสังวาส (คำต้องห้าม)
คำที่เกี่ยวข้อง: เสพสังวาส
vt ร่วมสังวาส (คำต้องห้าม)
คำที่เกี่ยวข้อง: เสพสังวาส
sl ช่วยตัวเอง
คำที่เกี่ยวข้อง: สำเร็จความใคร่ด้วยตัวเอง
sl คำอุทานแสดงความรำคาญ