fragile

แปลว่า


adj เปราะแตกง่าย
ความหมายเหมือนกับ: flimsy , frail
คำที่เกี่ยวข้อง: ไม่แข็งแรงคงทน , ไม่ทนทาน , เสียหายง่าย
คำตรงข้าม: sturdy
adj บอบบาง
คำที่เกี่ยวข้อง: อ่อนแอ , ป้อแป้ , ไม่แข็งแรง

คำที่มี "fragile" ในคำ


fragileness n เปราะบางค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top