foundational

แปลว่า


adj เกี่ยวกับการเข้ารับตำแหน่งอย่างเป็นทางการ
adj เกี่ยวกับการเริ่ม
คำที่เกี่ยวข้อง: เกี่ยวกับการเปิดตัว