fossilization

แปลว่า


n การทำให้แข็งเหมือนกระดูก
ความหมายเหมือนกับ: hardening
n การกลายเป็นหิน
ความหมายเหมือนกับ: solidification , firmness , ossification
คำที่เกี่ยวข้อง: กระบวนการหลายเป็นหิน