formulation

แปลว่า


n การกำหนด
ความหมายเหมือนกับ: creation , construction
คำที่เกี่ยวข้อง: การบัญญัติ , การคิดขึ้น , การประดิษฐ์ขึ้น