formidable

แปลว่า


adj ซึ่งยากที่จะจัดการ
ความหมายเหมือนกับ: difficult , hard , tough
คำที่เกี่ยวข้อง: ซึ่งลำบากที่จะจัดการ
คำตรงข้าม: easy , simple
adj ซึ่งน่าเกรงขาม
adj น่ากลัว
คำที่เกี่ยวข้อง: น่าตกใจ