forged

แปลว่า


adj ปลอม
ความหมายเหมือนกับ: deceptive , pseudo
คำที่เกี่ยวข้อง: ไม่แท้ , เทียม


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top