foreclose

แปลว่า


vi ยึดทรัพย์สินที่จำนองไว้ (การเงิน)
vt ยึดทรัพย์สินที่จำนองไว้ (การเงิน)
vt ขัดขวาง
ความหมายเหมือนกับ: exclude , bar
คำที่เกี่ยวข้อง: กีดกัน , ป้องกัน
คำตรงข้าม: admit , include

คำที่มี "foreclose" ในคำ


foreclose on phrv เพิกถอนสิทธิครอบครองค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top