force onto

แปลว่า


phrv บังคับ
ความหมายเหมือนกับ: enforce on , force on , force upon
คำที่เกี่ยวข้อง: บีบให้ทำ


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top