forbiddance

แปลว่า


n คำสั่งห้ามของศาล (ทางกฎหมาย)
ความหมายเหมือนกับ: ban , prohibition
คำตรงข้าม: approval , allowance
n การห้าม
ความหมายเหมือนกับ: ban
คำที่เกี่ยวข้อง: การยับยั้ง


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top