footloose

แปลว่า


adv อย่างไม่ได้รับการลงโทษ
ความหมายเหมือนกับ: liberated , uncontrolled , unharm , safe
คำที่เกี่ยวข้อง: อย่างลอยนวล