foothold

แปลว่า


n รอยแยกสำหรับวางเท้าเวลาปีนต้นไม้หรือหน้าผา
n ฐานที่มั่นคง (ทางธุรกิจ, อาชีพการงาน)


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top