foolishness

แปลว่า


n ความเขลา
ความหมายเหมือนกับ: stupidty , folly
คำที่เกี่ยวข้อง: ความโง่ , ความเซ่อ , ความทึ่ม
คำตรงข้าม: cleverness