food and drink

แปลว่า


n เครื่องดื่มหรืออาหารที่ทำให้สดชื่น
ความหมายเหมือนกับ: stimulant
คำที่เกี่ยวข้อง: สิ่งที่ทำให้สดชื่น , อาหารว่าง , เครื่องดื่มบำรุงกำลัง