fond

แปลว่า


adj ด้วยความรักใคร่
ความหมายเหมือนกับ: loving , affectionate
คำที่เกี่ยวข้อง: เต็มไปด้วยความรักใคร่
คำตรงข้าม: cool , hostile
adj ลมๆ แล้งๆ (ความหวัง)
ความหมายเหมือนกับ: delusive , deluded , foolish
คำที่เกี่ยวข้อง: เลื่อนลอย
คำตรงข้าม: real

คำที่มี "fond" ในคำ


fond (of) adj ชอบ
ความหมายเหมือนกับ: keen on , enamoured of

fondle vt ลูบไล้ด้วยความรัก
ความหมายเหมือนกับ: caress , cuddle , pet

fondness n ความชอบ
ความหมายเหมือนกับ: affection , love
คำตรงข้าม: hatred , dislike

fondue n กระทะก้นตื้นมีที่ทำความร้อนอยู่ด้านล่าง (ใช้สำหรับบนโต๊ะอาหารเพื่ออุ่นหรือทำให้อาหารร้อนอยู่เสมอ)

fond of adj ซึ่งลุ่มหลงภรรยาหรือเมีย
ความหมายเหมือนกับ: loving , attached to

fondly adv อย่างอบอุ่น
ความหมายเหมือนกับ: affectionately
คำตรงข้าม: coldly , unaffectionatelyค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top