foment

แปลว่า


vt ปลุกระดม
ความหมายเหมือนกับ: incite , provoke , arouse
คำที่เกี่ยวข้อง: ยุแหย่ , กระตุ้น , ปลุกปั่น
vt ประคบ (ด้วยน้ำอุ่นหรือยา)