folly

แปลว่า


n ความเขลา
ความหมายเหมือนกับ: foolishness , stupidity
คำที่เกี่ยวข้อง: การกระทำที่โง่เง่า
คำตรงข้าม: cleverness , smartness